CKURK监制出品的文明养犬公益训导片第一期发布啦,快来看看吧

视频拍摄:MAO摄像工作室

视频监制:中国罗威纳犬俱乐部(CKURK)

协助单位:宠淘世家(天津)网络科技有限公司

                 宠四季宠物度假中心

技术指导:孙若旺

特别鸣谢:CKURK天津地方俱乐部